Start Projekt
PDF Tisk Email
Cíle projektu

• Podpořit sociální integraci žen z etnických skupin a zvýšit tak jejich možnosti na trhu práce

• Iniciovat mezikulturní dialog, který bude mít dopad na tyto komunity, a zvýšit tak povědomí o důležitosti kulturní a jazykové   různorodosti v Evropské unii

• Nabídnout možnosti vzdělávání žen z etnických skupin

• Rozvinout inovativní metody v oblasti vzdělávání dospělých a jejich rozšiřování

• Nabídnout metodologický model učitelům a vzdělavatelům, kteří vyučují multikulturní skupiny

• Zlepšit pedagogický přístup a vedení organizací zabývajících se vzděláváním dospělýchVýsledky projektu

• Průzkum trhu - potřeby vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů a žen z etnických menšin

• Interaktivní vzdělávací kurz pro ženy z etnických menšin

• Inovativní pedagogické postupy pro učitele a vzdělavatele žen z etnických menšin


Cílové skupiny
1. Ženy z etnických minorit

2. Učitelé/Vzdělavatelé žen z etnických minorit


Aktivity
• Založit národní i Evropskou síť žen z etnických skupin, učitelů/vzdělavatelů a firem/vzdělávacích organizací

• Účast na mezinárodních setkáních

• Národní průzkumy zjišťující vzdělávací potřeby z pohledu firem i žen z etnických minorit

• Tvorba interaktivního kurzu a online sebehodnotícího nástroje pro ženy z etnických minorit

• Tvorba modelu pedagogické příručky pro učitele a vzdělavatele

• Workshopy, které umožní studujícím dospělým podílet se na vývoji výsledků projektu

• Průběžný monitoring

• Diseminace běžících aktivit a výsledků

• Mezinárodní konference v Římě

• Zhodnocení aktivit

 

Doba trvání projektu
1. listopad 2010 - 31. říjen 2013

 
Copyright © 2020 alma-dc.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.

Projekt byl financován ze zdrojů Evropské komise. Obsah projektu nereflektuje stanoviska Evropské unie či Národní agentury a tyto subjekty v této věci nepřebírají žádnou zodpovědnost.

 

POZVÁNKA NA KONGRES V RÁMCI PROJEKTU ALMA-DC

Rádi bychom Vás pozvali na MEZINÁRODNÍ KONGRES pořádaný v rámci multilaterálního projektu ALMA-DC, který se bude konat v Římě, Itálie, dne 13. září 2013 od 9:00 do 14:00 hod. v prostorách PORTAFUTURO - Centre for Work, orientation and training of the Province of Rome.

More information about >>>INVITATION TO ALMA-DC CONVENTION<<<
Lifelong Learning Programme Logo