Start Projekt
PDF Tlačiť E-mail

Ciele projektu

 • Podpora spoločenskej integrácie žien- migrantov / žien z etnických menšín a zvýšiť ich šance ohľadne zamestnanosti.
 • Podnietenie interkultúrneho dialógu s dôrazom na povzbudenie uvedomenia si významu kultúrnych a jazykových rozdielov v EÚ
 • Ponuka vzdelávacích možností pre migrujúce ženy a ženy z etnických skupín
 • Zabezpečenie rozvoja inovatívnych metód vo vzdelávaní dospelých a ich prenos
 • Ponuka metodického modelu pre učiteľov, ktorí pracujú s multikultúrnymi skupinami
 • Skvalitnenie pedagogických prístupov a manažmentu v rámci organizácií pre vzdelávanie dospelých

 

Výsledky projektu

 • Prieskum trhu: vzdelávacie potreby z pohľadu podnikov a migrantiek
 • Interaktívny kurz pre ženy- migrantky
 • Inovatívny pedagogický sprievodca pre učiteľov/školiteľov migrujúcich žien


Cieľové skupiny

 1. Ženy- migranti / ženy z etnických menšín
 2. Lektori / učitelia v oblasti vzdelávania dospelých


Aktivity

 • Vytvorenie národnej a európskej siete migrujúcich žien, učiteľov / školiteľov a podnikov/vzdelávacích inštitúcií
 • Účasť na nadnárodných stretnutiach
 • Národné prieskumy pre zistenie vzdelávacích potrieb z pohľadu podnikov a žien- migrantiek
 • Vytvorenie interaktívneho kurzu a on-line nástroja na sebahodnotenia pre ženy- migrantky
 • Vytvorenie pedagogického sprievodcu pre učiteľov/školiteľov migrujúcich žien
 • Pracovné skupiny, zapájajúce dospelých študentov do rozvoja projektových výsledkov
 • Priebežný monitoring
 • Diseminácia prebiehajúcich aktivít a výsledkov
 • Medzinárodná konferencia v Ríme
 • Hodnotiace aktivity

 

Trvanie projektu

 • 01. november 2010 - 31. október 2013
 
Copyright © 2020 alma-dc.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie. Obsah projektu nereflektuje stanoviská Európskej únie či Národnej agentúry a tieto subjekty v tejto záležitosti nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť.

 

INVITATION TO ALMA-DC CONVENTION

We would like to invite you to the INTERNATIONAL CONVENTION of ALMA-DC, which will be held in Rome, Italy, on 13th September 2013, from 09.00 until 14.00, at the premises of PORTAFUTURO - Centre for Work, orientation and training of the Province of Rome.

More information about >>>INVITATION TO ALMA-DC CONVENTION<<<
Lifelong Learning Programme Logo