Start Acasă
PDF Imprimare Email


ALMA-DC: Educaţia Adulţilor

pentru Cetăţeni Marginalizaţi şi Dezavantajaţi

 

"... o cale spre integrarea socială"

 

ALMA-DC este un proiect Grundtvig Multilateral, realizat de instituţii din diferite ţări participante ale UE. Partenerii lucrează împreună pentru a pune în comun cunoştinţele şi experienţele lor în scopul de a obţine şi de a dezvolta rezultate şi produse concrete şi inovatoare.

Invitation to the INTERNATIONAL CONVENTION of ALMA-DC, which will be held in Rome, Italy, on 13th September 2013, at the premises of PORTA FUTURO, Centre for Work, orientation and training of the Province of Rome. Read more in the right column...

 

alt

 
Copyright © 2020 alma-dc.eu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui proiect nu reflectă în mode necesar punctul de vedere al Uniunii Europene sau al Agenţiei Naţionale, şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acestora.

 

INVITAŢIE LA CONVENŢIA ALMA-DC

Dorim să vă invităm la CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ a Proiectului Multilateral ALMA-DC, care va avea loc la Roma, Italia, în 13 septembrie 2013, de la orele 09.00 la 14.00, la sediul PORTAFUTURO - Centrul pentru muncă, orientare şi formare a Provinciei Roma.

More information about >>>INVITAŢIE LA CONVENŢIA ALMA-DC<<<
Lifelong Learning Programme Logo

Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP) urmăreşte să contribuie prin învăţare pe tot parcursul vieţii la dezvoltarea UE ca societate avansată bazată pe cunoaştere, cu o dezvoltare economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o mai mare coeziune socială.

Are patru sub-programe. Unul dintre ele este „Programul Grundtvig”. Programul se focalizează pe nevoile de predare şi studiu ale celor care învaţă. Urmăreşte să ajute dezvoltarea sectorului de educaţia adulţilor, precum şi să permită cât mai multor oameni să beneficieze de experienţe de învăţare, în special în alte ţări europene.

Mai multe informaţii despre Grundtvig and LLP