Start Úvodná stránka
PDF Tlačiť E-mail

 

ALMA-DC: Vzdelávanie dospelých pre marginalizované

a znevýhodnené skupiny obyvateľstva

 

"... cesta k sociálnej integrácii"

ALMA-DC je multilaterálny Grundtvig projekt, implementovaný organizáciami z rôznych členských krajín . Partneri spolupracujú a zdielajú poznatky a skúsenosti, za účelom dosiahnutia a vývinu konkrétnych inovatívnych výsledkov a produktov.

Invitation to the INTERNATIONAL CONVENTION of ALMA-DC, which will be held in Rome, Italy, on 13th September 2013, at the premises of PORTA FUTURO, Centre for Work, orientation and training of the Province of Rome. Read more in the right column...

 

alt

 
Copyright © 2020 alma-dc.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie. Obsah projektu nereflektuje stanoviská Európskej únie či Národnej agentúry a tieto subjekty v tejto záležitosti nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť.

 

INVITATION TO ALMA-DC CONVENTION

We would like to invite you to the INTERNATIONAL CONVENTION of ALMA-DC, which will be held in Rome, Italy, on 13th September 2013, from 09.00 until 14.00, at the premises of PORTAFUTURO - Centre for Work, orientation and training of the Province of Rome.

More information about >>>INVITATION TO ALMA-DC CONVENTION<<<
Lifelong Learning Programme Logo

Cieľom programu je sa prostredníctvom celoživotného vzdelávania podieľať na vývoji EÚ ako modernej spoločnosti s udržateľným ekonomickým rozvojom, väčším počtom kvalitných zamestnaní a vyššou sociálnou súdržnosťou.

Program obsahuje štyri podprogramy. Jedným z nich je podprogram Grundtvig. Grundtvig sa zameriava na vzdalávacie a učebné potreby účastníkov. Cieľom tohoto programu je rozvíjať oblasť vzdelávania dospelých a takisto sprístupniť viacerým ľuďom možnosť študovať, najmä v ostatných krajinách Európskej únie.

Viac informácií nájdte tu: Grundtvig and LLP